بازار استاندارد کارتن بسته بندی ضایعاتی ایران

کارتن های ضایعاتی بازیافت شده، مطابق با استاندارد های روز بازار ایران بسته بندی می شوند.
کارخانه جات تولید و بسته بندی کارتن های ضایعاتی ایران، انواع مختلف کارتن ها را مطابق با استاندارد های تعیین شده در بازار های داخلی و خارجی تولید و بسته بندی می کنند لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش کارتن ضایعات کارخانه رونق زیادی دارد.

در این راستا ورق های به کار رفته در این کارتن ها بهترین نوع ورق کارتنی می باشد.
کارتن های تولیدی متنوع بوده و کاربرد های مختلفی دارند لذا می توان از این نوع کارتن ها در فروشگاه ها، منازل، اداره جات و هم چنین در صنایع تولیدی بهره مند شد جالب است که کمی در کارتن اسباب کشی بیشتر بخوانیم.