بازار ورق کارتن بسته بندی خرما اصفهان

در بازار های اصفهان انواع خرما های تولیدی در جنوب کشور، با ورق های کارتن مناسب بسته بندی شده و به فروش می رسند.
شرکت های بسته بندی خرما در بازار های شهر اصفهان بایستی به این نکته توجه نمایند که از ورق های کارتن مناسب برای نگهداری این محصول با ارزش استفاده کرده تا از ترشیدگی و از بین رفتن خاصیت آن جلوگیری گردد جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.

در این راستا بسته بندی های به کار رفته باید ضخیم و بزرگ باشد لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.
این ویژگی ها باعث می شود که بتوان خرما را که یک کالای خوراکی می باشد، بتوان به سایر کشور ها صادر کرد.