تجارت اینترنتی مقوا دایکاتی

مقواهای دایکاتی قیمت بالاتری نسبت به مقواهای معمولی دارند. تجارت در زمینه مقوای موج دار به صورت های مختلفی از جمله اینترنتی صورت می گیرد جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.

مقواهای دایکاتی نوعی از مقوا می باشند که برای کارهای بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند. تجارت به صورت اینترنتی با توجه به استفاده کنندگان از اینترنت امکان پذیر شده است لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.

مقواها برای کاربردهای مختلفی استفاده می گردند. انواع کارتن های موادغذایی، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و غیره به وسیله مقواهای دایکاتی صورت می گیرند.