تهیه بافت مقوای کرجی

مقوای کرجی یک مقوای صنعتی و پرمصرف با بافت محکم مناسب است که برای صنایع بسته بندی به ویژه محصولات بزرگ و سنگین تهیه می شود.

کارخانه های تولید کننده وسایل سنگین و حجیم برای بسته بندی به کارتن هایی از جنس ورق مقاوم نیاز دارند تا از ایمنی محصول خود مطمئن شوند.
مقواهای کرجی بافت محکمی دارند و می توان از آن ها کارتن های مستحکمی ساخت که توان تحمل وزن اجناس سنگین را داشته باشند و به خوبی از آن ها محافظت کنند. مقوا کرافت کرجی در کنار بافت مناسب و ویژگی های مطلوب از قیمت مناسبی هم برخوردارند که برای کارخانه ها به صرفه است.

سفارش و خرید مقوا ماکت سازی صنعتی از طریق نمایندگی های اینترنتی فراهم شده است.