تولیدکننده مقوا گلاسه 250گرم

مقواهای گلاسه 250 گرم، نمونه هایی از انواع کاغذ ضخیم هستند که با روکشی براق پوشانده شده اند و توسط تولیدکنندگان زیادی در تنوع طرح و رنگ تولید می شوند.

یکی از سایزبندی هایی که برای مقواهای گلاسه وجود دارد، نمونه های 250 گرمی عرضه شده تولیدکنندگان است.

مقوا کرافت گلاسه نوعی کاغذ ضخیم با یک روکش براق است تا سطح آن یکنواخت باشد و مشتریان برای انجام کار و طرح های خود استفاده راحتی از آن داشته باشند.