تولید انواع مقوا گراف یاران

مقوای گراف  و کاغذ کاهی کیلویی تولید شده در شرکت مقوا سازی یاران پس از انجام آزمایشات متنوع و گوناگون وارد بازار های خرید و فروش شده است.

شرکت یاران دارای آزمایشگاه های مجهز و پیشرفته ای است که مقوا های و ورق کارتن سه لایه تولیدی خود را قبل از انتقال به خط تولید برای تولید تیراژ های بالا به آزمایشگاه ها جهت تست آن ها ارسال می کنند و اگر بر طبق استاندارد های تعیین شده باشد آن را به تولید عمده می رسانند.
بر این اساس انواع مقوا های گراف را از نظر رنگ و اندازه به بازار عرضه می کنند. مقوای گراف بیشتر در زمینه طراحی و معماری کاربرد داشته لذا مهندسان ساختمانی و طراحان می توانند سفارشات خود را با اطمینان کامل بدهند.