خرید عمده مقوا سینگل کوثر

مقوا سینگل تولید شده در کارخانه کوثر ایران دارای کیفیت خوبی به نسبت نمونه های خارجی بوده که خرید عمده آن نیز در دستور کار بوده است.جالب است که کمی در کارتن دست دوم بیشتر بخوانیم.

بهترین تولیدات مقوا در نمونه های مختلفی که در شرکت های ایرانی از جمله کارخانه کوثر انجام می شود، قابل رقابت با نمونه های خارجی نیز می باشد.لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش کارتن دست دوم سالم رونق زیادی دارد.
مقوا سینگل یکی از این دسته از محصولات شرکت کوثر می باشد که خرید عمده آن در دستور کار متقاضیان قرار گرفته است.