خرید مقوای بهداشتی بسته بندی گوشت

برای بسته بندی گوشت از مقوای بهداشتی استفاده می شود زیرا این نوع محصولات باید از لحاظ بهداشتی سلامت باشند و خرید این نوع مقوا از فروشگاههای معتبر امکان پذیر می باشد لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.

جعبه های بسته بندی محصولات بهداشتی معمولا از جنس مقوا می باشند و این مقواها با تایید وزارت بهداشت تولید می گردند تا در حفظ و نگهداری این محصولات خسارتی وارد نشود.

برخی اوقات این محصولات بهداشتی برای صادرات نیز عرضه می گردند و نوع طراحی و بسته بندی آنها نیز متفاوت خواهد بود. زیرا برای مسافت های طولانی باید به طوری باشند که آسیبی به محصول نرسد جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.