ساخت کارتن صادراتی بسته بندی انار

جهت ارسال برخی محصولات و میوه های صادراتی همچون انار، نیاز به ساخت بسته بندی های کارتن باکیفیت بالا داریم تا از سلامت و کیفیت میوه برای مدت نسبتاً طولانی محافظت کند جالب است که کمی در کارتن اسباب کشی بیشتر بخوانیم.

انار ایران به عنوان یکی از محصولات صادراتی مهم کشور محسوب می شود که جهت صادرات آن به کشور های مختلف نیاز به استفاده از کارتن مخصوص و باکیفیت است زیرا از زمان برداشت محصول و بسته بندی آن تا هنگامی که به دست مصرف کننده می رسد علاوه بر مسافت طولانی، ممکن است چند ماه به طول انجامد از این رو مواد به کار رفته در ساخت کارتن میوه های صادراتی همچون انار، باید از کیفیت و شرایط مطلوب جهت جلوگیری از فساد میوه برخوردار باشد.

یکی از ویژگی های مهم کارتن انار صادراتی ابعاد آن است که باید بر اساس میانگین سایز انار ساخته شود تا از برخورد و آسیب دیدن میوه ها جلوگیری کند زیرا ظاهر میوه برای مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش کارتن ضایعات کارخانه رونق زیادی دارد.