صادرات مقوا شومیز اترک

بهترین مقوا ماکت سازی در شرکت اترک تولید شده و دارای نرخ صادرات خوبی نیز می باشد و مشتریان وافری دارد.

شرکت اترک در ساخت مقوا شومیز از تجهیزات نوینی استفاده به عمل می آورد که همین عامل سبب شده تا کیفیت درجه یکی را به همراه داشته باشد.

این کیفیت اعلا سبب شده تا در خارج از کشور نیز مشتریان فراوانی از متقاضیان این کالا به حساب بیایند و صادرات این کالا به همین منظور در حال افزایش می باشد.