صادرات مقوا شومیز کوثر

صادرات در زمینه های مختلفی از جمله مقوا صورت می گیرد. مقوای شومیز در شرکت های مختلفی مانند کوثر به تولید می رسند. مقواها رنگ بندی های مختلفی دارند.

مقواها در جنس های مختلفی و با نام ها و کاربردهای گوناگون موجودند. صادرات مقواها نیز به کشورهای مختلفی انجام می شود.

مقوا ایندربرد شومیز تولید شده در شرکت کوثر، نمونه ای از مقواهای موجود است. شومیز نوعی مقوا می باشد که به عنوان جلد در کتاب ها به کار می رود. مقواها ضخیم تر نسبت به کاغذها می باشند.