طرز تهیه لوله مقوا شمیل یزد

طرز تهیه لوله مقوا می تواند در جنس آن تأثیر بگذارد و شرکت شمیل یزد قادر به ساخت این محصول با کیفیتی خوب و مرغوب است لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.

لوله مقوا را می توان در طول های متفاوتی، کوتاه و یا بلند ساخت و برای کاربرد های متناسب با آن به کار برد. چاپ های متنوعی می توان بر لوله مقوا، برای بسته بندی اجناس مختلف و از جمله اجناس فانتزی انجام داد جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.
ضخامت لوله مقوا ها شبیه به هم نیست و می توانند با هم متفاوت باشند. تا هر کدام، در جای مخصوص خود به کار روند.
از این لوله می توان برای بسته بندی مواد غذایی و یا همچنین دارویی به کار برد، در این صورت باید از اصول بهداشتی کافی برخوردار باشند.