طرز ساخت برش مقوا فشرده مشهد

تولیدی مشهد در طرز ساخت مقوا فشرده و کاغذ کاهی کیلویی روشی را به کار گرفته اند که مقواها فاصله پس از تولید و خروج از دستگاه وارد دستگاه برش می شوند تا در سایز دلخواه و تناسب با نیاز بازار برش بخورند.

امروزه شیوه نوین وارد عرصه تولیدات انواع کارتن و مقوا شده است که راحتی و آسانی کار را با خود همراه کرده اند. این شیوه ها نه تنها به مواد و ترکیبات مقوا باز می گردند بلکه باعث شده اند محصولات به کمک دستگاه های مکانیکی بدون دخالت انسان وارد دستگاه بعدی شوند تا برش بخورند. تابحال این شیوه ساخت در تولیدی مشهد در مورد مقوا فشرده و ورق کارتن سه لایه اجرایی شده است که کمک های زیادی به کارگران بخش تولیدی و برش را اعطا کرده اند هرچند بازتاب هایی که از بازار و خریدار دریافت شده است کیفیت های تولیدات این چنینی قابل توجه بوده است.