طرز ساخت عمده مقوا گلاسه یزد

شرکت های یزد که با طرز ساخت، مقوا آشنایی کاملی دارند، مقوا گلاسه را به صورت عمده، پس از تولید در اختیار مشتریان قرار می دهند.

مقوا های مختلف، بافت های مختلفی هم دارند و این خود کاربرد های مختلفی را نیز طلب می کند. کاربرد های گوناگونی که استفاده از مقوا در آن ها، امری غیر قابل اجتناب است. باید بتوان مقوا های مختلف را شناخت جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.
برای آشنایی با مقوا گلاسه، باید گفت سطحش صاف است و بدون زبری می باشد، به همین جهت می توان گفت که قابلیت جذب رنگ در آن بالا می باشد. بنابر این در جا هایی که به کار چاپ نیاز است، از این نوع مقوا استفاده می کنند. برای مثال می توان از کارت ویزیت نام برد لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.