عرضه انواع مقوا شمی یاران

مقواهایی هستند که با نام شمی به فروش می رسند. عرضه انواع مقوا کرافت شمی برای کارهای هنری صورت می گیرد. مقواهای تولیدی شرکت یاران نیز در بازار عرضه می گردد.

عرضه انواع مقواها با توجه به نیاز مردم صورت می گیرد. مقواهایی با نام شمی جهت استفاده طراحان و نقاشان تولید می شوند.

مقواهای شمی یاران نمونه ای از تولید شرکت یاران می باشد. مقواها در جنس های مختلفی برای کاربردهای گوناگونی قابل تولید می باشند. مقواها به صورت ضخیم و مقاومت تر از کاغذ تولید می گردند.