فروشگاه اینترنتی مقوا سینگل کوثر

برای عرضه مقوا سینگل تولید شده در شرکت کوثر از فروشگاه های اینترنتی نیز استفاده به عمل می آید که در نوع خود مشتریان زیادی هم به همراه دارد لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.

مقوا سینگل را در بازار مقوا کشور از پرفروش ترین نمونه های مقوا تلقی می کنند که این موضوع در ایام گذشته گستردگی بیشتری نیز پیدا کرده است جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.
عرضه این کالا که به صورت عمده در شرکت مقوا سازی کوثر نیز تولید می گردد، از طریق فروشگاه های اینترنتی نیز انجام می شود و مشتریان فراوانی نیز به همراه دارد.