فروشگاه بازیافت مقوا شمیز مشهد

فروشگاه مشهد، تلاش های زیادی در بازیافت کرده است و مقوا شمیز که از تولیدات آن هست، را از ضایعات دوباره تولید می کند.

بازیافت به امر استفاده از ضایعات و تولید آن به صورت محصولی جدید گفته می شود. بازیافت کاربرد زیادی در صنایع و صنعت دارد تا بتوان از هزینه های لازم، در تولید کاست.

برای اینکه کار بازیافت راحت تر انجام شود، معمولاً زباله ها را در دو دسته قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت تقسیم می کنند. زباله های بازیافتی، در کارخانه های مخصوص، برای تولید محصول به کار می روند.

مقوا ها، دارای ضایعات زیادی نیز هستند، که می توان با عمل بازیافت، از هدر دادن آن ها جلوگیری کرد.