فروشگاه برش مقوا کنجدی اصفهان

در فروشگاه های شهر اصفهان انواع مقوا کنجدی که با طرز برش مناسب تولید می شود را به عرصه فروش آورده است.
کنجد، این خوراکی گیاهی از دیرباز هم در استفاده های خانگی و هم در شیرینی پزی ها و نانوایی ها نقش مهمی را در بر داشته و دارد جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.

برای حفاظت از ارزش غذایی کنجد، بایستی از بسته بندی های مقوا کنجدی که مخصوص کنجد در اندازه های مورد نیاز برش و تهیه شده اند، استفاده کرد لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.
در شهر اصفهان فروشگاه هایی و جود دارد که این نوع بسته بندی ها را با قیمت مناسب آماده ی خرید و فروش کرده اند.