فروشگاه مقوا صحافی یاران

فروشگاه های اینترنتی یکی از اصلی ترین تدابیر شرکت های مقوا سازی از جمله شرکت یاران، برای عرضه مقوا ماکت سازی صحافی بوده است.

مقوا صحافی از جمله نمونه های پر مصرف و پر فروش مقوا محسوب می شود که همین موضوع سبب شده تا شرکت های تولید این محصول، از جمله شرکت یاران، سعی در ارائه سرویس دهی مرتبی داشته باشد.

راه اندازی فروشگاه اینترنتی که به عرضه این کالا در طول شبانه روز با سرعت بالا و قیمت مناسب را داشته باشد، از اصلی ترین تدابیر شرکت بوده است.