فروش مقوا شومیز اترک

مقوا شومیز شرکت اترک دارای بهترین کیفیت می باشد که فروش آن با قیمت و ترفند های خاصی انجام می شود.

یکی از مرغوب ترین مقوا هایی که در شرکت اترک در حال تولید است، به گفته مدیران تولید این کارخانه، مقوا کرافت شومیز می باشد که با سیاست های خاصی تولید می شود.

فروش این مقوا ها نیز با ترفند های خاصی انجام می شود که علاوه بر اینکه سود آور باقی بماند، رضایت مشتری نیز از خرید حاصل گردد.