فروش مقوا کرافت با کیفیت

تولید مقوا کرافت برای عرضه کنندگان محصولات کاغذی و صنعت مقوا و کارتن دارای اهمیتی بالا است. فروش این نوع مقوا با کیفیت از لحاظ ریالی از دیگر مقواها بیشتر به چشم می آید جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.

مقوا در انواع مختلفی تولید می گردد که از لحاظ ابعاد و گراماژ با هم تفاوت بسیاری دارند و در رنگ های گوناگونی نیز تولید می شوند. از مقواها در صنایع مختلفی استفاده می گردد که برخی از این صنایع عبارتند از:

  • صنایع غذایی
  • صنایع بسته بندی
  • صنایع بهداشتی

فروش مقوا کرافت

کرافت از سولفات خمیر پالپ تهیه می شود و دارای مقاومت بالایی نسبت به دیگر کاغذها می باشد. کاغذ کرافت انواع مختلفی دارند که شامل کرافت سفید نشده که برای بسته بندی استفاده می شوند و کاغذهای سفید شده که برای تهیه کاغذهایی که پیوستگی بافت آن قوی باشد استفاده می گردد.

مقوای کرافت را نیز از فشردن کاغذ کرافت تهیه می کنند و در مصارف گوناگونی از آن استفاده می کنند و بیشترین مصرف آن برای بسته بندی محصولات بکار می رود لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.