فروش مقوا گلاسه ایساتیس یزد

انواع مقوا زیر کیک در شرکت های تولید کننده رو به افزایش است. از این رو فروش این نوع مقوا اشتنباخ باقیمت های متفاوتی دیده می شود.

مقوایی که در زیر کیک دیده می شود، امروزه به عنوان یکی ازقسمت های اصلی در فروشگاه ها و قنادی ها می باشد.
شرکت های متفاوتی در ایران به تولید این نوع از مقوا ها با طرح ها و نقش نگار ها زیبایی در ایران می پردازند.

تولید این نوع ازمقوا ها با افزایش مصارف خانواده های ایرانی از انواع کیک ها روبه افزایش است.
این نوع از مقوا توسط شرکت های تولیدی با قیمت های متفاوتی به فروش می رسد. این نوع از نوسان های قیمت در این تولیدی ها بیشر به رقابت شرکت ها در انواع نقش و طرح، همراه با رنگ بندی ها می باشد.

شاید کم تر کسی به طرح این نوع ازمقوا فکر می کرد، اما شرکت های تولیدی امروزه با طرح های متفاوتی که در این نوع از مقوا ها به کار گرفته اند، بازار متفاوتی را در ایران رقم زده اند.