نمایشگاه برش مقوا ماکت هلندی

برش مقوا های ماکت سازی هلندی و کاغذ کاهی کیلویی در نمایشگاه به صورت حضوری و با تنوع عای مختلف انجام می گیرد برای اطلاعات بیشتر می توانید در نمایشگاه حضور نمایید.

ورود مقواهای ماکت سازی به کشور برای حضور در نمایشگاه ها برای عرضه و مشاهده محصول انجام می گیرد که تولید کننده هلندی برای توجه و فروش بیشتر خود این مقواها  و ورق کارتن سه لایه را در همان محل و براساس نیاز مشتری برش زده و در اختیار آن قرار می دهند.
یکی از استفاده های مقواهای هلندی علاوه بر ماکت سازی استفاده از پاسپارتو است. به دلیل ضخامت مناسب و برش های 45 درجه برای ارائه بهتر کار بهترین انتخاب می باشد.
حضور در نمایشگاه و مشاهده تنوع محصولات ماکت سازی هلندی می توانید علاوه بر مشاهده از توضیحات ازم و راهنمایی فروش بهره مند شوید.