نمایشگاه عمده مقوا کنجدی یزد

مقوا و کاغذ کاهی کیلویی را باید به صورت کاملاً بهداشتی در کارگاه ها ساخته می شود. نمایشگاه فروش عمده آن در یزد، سال هاست در خدمتگذاری همشهریان، آماده است.

کنجد به عنوان گیاه شناخته می شود و در ردیف دو لپه ای ها قرار می گیرد. این گیاه به علت داشتن آنتی اکسیدان های زیادی که دارد، در کنترل فشار خون مؤثر می باشد. روغن آن در کشور های آسیایی، علاقه مندان زیادی دارد. همچنین به علت های زیادی، مصرف و استفاده از آن، فراوان است.
برای بسته بندی کنجد، نیز ورق کارتن سه لایه تولید می شود که مخصوص کنجد باشد و بر روی بعضی از این کارتن ها، عکس هایی از کنجد و گیاه آن چاپ می شود، که در فروش مؤثر واقع می شود.