نمایندگی بسته بندی مقوا صحافی اترک

اترک، در تولید اکثر مقوا ها فعالیت دارد و نمایندگی های بسته بندی مقوا صحافی، خدمات پس از فروش را به مشتریان عرضه می دارند جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.

هنر صحافی به این دوره برنمی گردد. این هنر از مدت ها پیش در ایران وجود داشته است و نسل به نسل به این دوران رسیده است، در قدیم با نام رواقی در بین مردم جا داشته است. لازم به ذکر است که این هنر با شکوفایی و رشد زیادی همراه شده است و ابداعات زیاد و جدیدی از گذشته تا به حال، بر این هنر افزوده شده است لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.
برای حفظ صفحات کتاب های ارزشمند، مانند شاهنامه و یا حافظ و یا بسیاری دیگر، می توان آن ها را جلد کرد و در جلد کردن آن ها از هنر صحافی استفاده کرد.