واردات مقوا شمیز کوثر

مقوا شمیز یکی از کالا هایی است که دارای نرخ واردات بالایی بوده و شرکت کوثر نیز در این روند توانسته به خروجی مطلوبی برسد.

در ایام گذشته نرخ واردات انواع گوناگونی از مقوا ایندربرد مورد نیاز در کشور با قیمت مطلوبی در حال انجام می باشد که سبب جلب رضایت مشتریان می باشد.

شرکت کوثر در عرصه روند این فرایند قرار گرفته و توانسته با عرضه آن در بازار به جایگاه خوبی نیز دست پیدا کند که این خروجی مطلوب روندی ادامه دار دارد.