پخش مقوا شیرینی اصفهان

مقواهایی وجود دارند که برای بسته بندی های شیرینی استفاده می شوند. پخش مقواهای مختلف تولیدی برای فروشگاه ها انجام می شود. مقواهای شیرینی در شهرهای گوناگونی از جمله اصفهان به تولید می رسند لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش ورق کارتن سه لایه رونق زیادی دارد.

مقواهای تولید شده در شهر اصفهان در مغازه ها برای فروش پخش می شود. مقواهایی مانند مقواهای شیرینی، مخصوص بسته بندی شیرینی می باشند. مقواها در انواع مختلفی و در شهرهای گوناگونی به تولید می رسند. مقواها جنس های مختلفی دارند که از هر کدام کاربردهای مختلفی می شود جالب است که کمی در کاغذ کاهی کیلویی بیشتر بخوانیم.