کارخانه تولید مقوا شیرینی

در کارخانه تولید مقوا،انواع مختلفی از مقوا ها در سایز و ضخامت های گوناگون تولید می شود.دسته ای از این مقوا ها در ساخت جعبه های شیرینی کاربرد دارند.

یکی از کاربرد مقوا،ساختن جعبه های برای نگهداری و عرضه شیرینی می باشد.شیرینی مواد غذایی محسوب می شود و وسیله نگهداری آن باید در نهایت دقت انتخاب شود.

مقوا هایی که از آن در ساخت جعبه های شیرینی استفاده می شوند،دارای الیاف سلولزی بوده و کاملا بهداشتی می باشد.
الیاف سلولزی به مواد غذایی آسیب نمی رساند.

کارخانه تولید مقوا ایندربرد در رعایت نهایت استاندارد محصول خود را تولید کرده و در اختیار کارگاه های جعبه سازی،جهت ساخت جعبه های شیرینی در انواع مختلف رنگ و سایز قرار می دهد.